SEANSE

Noen mennesker vil kommunisere med ånder, men vet noen vet ikke at de skal gjøre dette med respekt og være forsiktige, ellers kan det ødelegge livet, familien og ting han elsker.

Ånder vil gjerne kontakte de som er igjen her og lever, si de har det bra og alt er som det skal. Noen mennesker tror at det er en sjel, og noen mennesker tror ikke på det, men noen ganger virker det som om det er en sjel. Vi hører ofte eller leser i nyhetene om steder som er hjemsøkte av ånder eller spøkelser. Folk vet hvor stedene er, men reiser ikke dit. Sannsynligvis fordi folk er redde, men det er noen mennesker som snakker med spøkelser og ånder, de er ikke redde fordi det er helt naturlig for dem å gjøre det. Noen kan det gå ille for om de ikke vet hva de gjør og det går ut over deres liv og mentale balanse. Så det er bra å holde seg borte fra slikt om en ikke vet hva en gjør. Jeg tror ånder og spøkelser ønsker å prate med oss, men vi må vite hva vi gjør, det skal ikke være underholdning eller en lek. Noen mennesker bruker dette som underholdning og sitter i et mørkt rom og tenner et lys og påkaller ånder, men de vet ikke alltid hvem de snakker med, så en skal være forsiktig. Selv om jeg tror at de som virkelig kan dette vil få de svarene en skal ha og kontrollere det på en god måte.

En ekte seanse er oftest tre eller flere mennesker som samles i et rom. De sitter rundt et bord og har kanskje en duk eller et åndebrett de bruker til å kommunisere med ånden. En kan ha med eiendeler som en avdød var glad i om en ønsker å få prate med den avdødes ånd. Det er levende lys og ellers mørkt i rommet, på den måten blir alle mer fokusert på ånden og få kontakt. Det er ofte et medium som holder seansen og er den som formidler det ånden sier, eller en bruker åndebrettet og pekeren staver frem svarene som ånden kommer med.

For å kontakte en slektning eller venns ånd, gjenta navnet sakte, sakte med myk stemme. Når ånden svarer så kan en prate mer normalt. Forbered spørsmål du vil stille til ånden, helst på en ja og nei måte, da er det enklere for ånden å svare. Når stearinlyset flimrer og de som er der føler at noe er annerledes, så skal det være sjelen eller ånden som  er til stede. Hvis lederen eller et gruppemedlem «sover» eller går på trance, så ikke forstyrr ham. Dette er begynnelsen på kontakten. Sjelen kan velge å snakke gjennom denne personen. Når du er ferdig med å prate og stille spørsmål glem ikke at du skal takke for at ånden kom og be ånden om å gå tilbake til sin verden. Nå blåser en ut lysene og sier en bønn som takk. Dette er den beste måten å avslutte en seanse på.

jannikeermedial.com